Bodi kul, športaj ful!

Tradicionalen dogodek, ki ga od leta 2011 razvijamo in vsako leto nadgrajujemo. Cilj, ki se je skozi vsa leta ohranil pa je, da mlade spodbudimo k aktivnemu preživljanju prostega časa ter raziskovanju nečesa novega. Pri vsem dogajanju pa poudarjamo pomembnost medsebojnega druženja in sodelovanja. Športaj s Klinko vsako leto obogatimo z raznolikimi športnimi aktivnostmi, ki v našem okolju niso dostopne in tako ustvarjamo dogodek še bolj edinstven in ekstremen.

Obiskovalcem želimo ponuditi enodnevno športno ekstazo polno novosti, ekstremizma, zabave, druženja in športa. Na dogodku lahko obiskovalci tekmujejo v različnih športih, v nekaterih pa se zgolj brezplačno preizkusijo. Hkrati tako potekata turnirski in predstavitveni del dogodka.

***

Z ustvarjanjem dogodka želimo doseči izboljšanje, širitev, dodatno ekstremnost in povezovanje, tako skušamo vsako leto k sodelovanju povabiti čim več organizacij in športnikov. V našem interesu je, da ohranjamo brezplačnost dogodka, tako da je vstop na samo prireditev popolnoma brezplačen. V prihodnosti vidimo dogodek Športaj s Klinko še večji, bolj edinstven in vodilni na področju adrenalinsko-ekstremnih športnih dogodkov, ne le v naši regiji, ampak tudi na nacionalni ravni.

 

Športaj s Klinko 2018

Športaj s Klinko 2017

Športaj s Klinko 2016

Športaj s Klinko 2015

Športaj s Klinko 2014

Športaj s Klinko 2013