Izredna skupščina Študentsko- mladinskega kluba Klinka

Zaradi preprečevanja širitve okužbe s COVID-19 in ob upoštevanju priporočil Sveta za nacionalno varnost Republike Slovenije in Nacionalnega inštituta za javno zdravje bo Študentsko- mladinski klub skupščino izjemoma izvedel na daljavo.

Glasovanje bo potekalo preko elektronske pošte na naslovu klinka.monika@gmail.com, zato pozivamo vse člane študentsko- mladinskega kluba Klinka, ki bi želeli sodelovati na občnem zboru, da na zgornji elektronski naslov pošljejo sporočilo.

Občni zbor bo izveden v torek, 14.4.2020 ob 18.00 uri. Člani boste imeli čas za razpravo in glasovanje do petka, 17. 4. 2020, do 18.00 ure.

Za več informacij pa smo vam na voljo tudi na telefonski številki: 068 169 066.

Vabilo na izredno skupščino študentsko- mladinskega kluba Klinka

V skladu 26. in 27. členom Statuta študentsko-mladinskega kluba Klinka, je predsedstvo kluba na 4. redni seji predsedstva sprejelo sklep s katerim sklicuje

IZREDNO SKUPŠČINO ŠTUDENTSKO- MLADINSKEGA KLUBA KLINKA, ki bo v torek, 14.4.2020 ob 18.00 uri, v Študentsko- mladinskem klubu Klinka, Trg Svobode 15b, 9250 Gornja Radgona.

Predlagan dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine
 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 4. Predstavitev aktov ter razprava
 5. Spremembe aktov
 6. Razno

Vsi potrebni akti in dokumenti so na voljo na uradni spletni strani Študentsko-mladinskega kluba Klinka: http://klinka.si/

Monika Kurbus,

Predsednica Študentsko- mladinskega kluba Klinka.

REZULTATI VOLITEV ZA PREDSEDNIKA ŠMKK, V ORGANE ŠMKK IN ZA SVETNIKA SVETA ŠOLS IN SVETA ZVEZE ŠKIS

Volitve za predsednika ŠMKK, v organe ŠMKK in za svetnika Sveta ŠOLS in Sveta Zveze ŠKIS so potekale na redni letni skupščini ŠMK KLINKA, ki je bila v četrtek, 26. 12. 2019, s pričetkom ob 18. uri na Turistični kmetiji Borko. Rezultati volitev so sledeči:

Predsedstvo ŠMKK:

 • Kurbus Monika – predsednica ŠMKK
 • Dresler Urban – svetnik Sveta ŠOLS in Sveta Zveze ŠKIS
 • Jan Wolf – predstavnik dijaško – mladinskega odbora
 • Mulec Domen
 • Pintarič Tilen
 • Štrakl Mitja

Nadzorni odbor:

 • Lehko Blaž – predsednica Nadzornega odbora
 • Herzog Aljaž
 • Potočnik Niko

Disciplinska komisija:

 • Gaševič Tajda – predsednica Disciplinske komisije
 • Ščančar Tara
 • Žilavec Katarina

DMO:

 • Wolf Jan – predstavnik dijaško – mladinskega odbora
 • Benko Jan
 • Fulder Lana
 • Rihtarič Kaja
 • Škof Živa Urša

VABILO NA REDNO SKUPŠČINO ŠMK KLINKA

V skladu s 26. členom statuta Študentsko- mladinskega kluba Klinka, vas vljudno vabimo na redno letno skupščino, ki bo v četrtek, 26.12.2019 ob 18.00 uri na turistični kmetiji Borko.

Predlog dnevnega reda:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 3. Izvolitev organov skupščine
  1. Člani delovnega predsedstva s predsednikom delovnega predsedstva
  2. Zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika
  3. Vertifikacijsko komisijo
  4. Volilno komisijo
 4. Poročila o delovanju ŠMKK za mandatno obdobje 2018/2019
 5. Razprava in potrditev poročil
 6. Prireditve ŠMKK v letu 2020
 7. Predlog finančnega načrta za leto 2020
 8. Katalog informacij javnega značaja ŠMKK
 9. Finančno materialni pravilnik ŠMKK
 10. Mladinski svet Gornja Radgona
 11. Volitve predsednika v organe kluba:
  1. Predsedstvo kluba
  2. Nadzorni odbor
  3. Disciplinska komisija
  4. Dijaško-mladisnki odbor (DMO)
 12. Volitve za svetnika Sveta ŠOLS in za svetnika Zveze ŠKIS
 13. Članstvo dijakov in študentov
 14. Razno

Na skupščini bo mogoče urediti članstvo za študijsko leto 2019/2020. Za včlanitev oz. podaljšanje članstva je potrebno priložiti potrdilo o vpisu.

VLJUDNO VABLJENI!

OBJAVA KANDIDATUR ZA SVETNIKA SVETA ŠOLS IN ZA SVETNIKA SVETA ZVEZE ŠKIS

Volilna komisija Študentsko-mladinskega kluba Klinka v skladu z razpisanimi volitvami objavlja seznam kandidatov:

-za svetnika sveta zveze ŠOLS

 1. Dresler Urban, 2. Letnik dodiplomskega študija na Zdravstveni fakulteti, smer Laboratorijska zobna protetika
– za svetnika sveta zveze ŠKIS
 
1. Dresler Urban, 2. Letnik dodiplomskega študija na Zdravstveni fakulteti, smer Laboratorijska zobna protetika  
 
Volitve bodo potekale na redni letni skupščini ŠMK KLINKA, ki bo v četrtek, 26. 12. 2019, ob 18. uri na Turistični kmetiji Borko. 

RAZPIS VOLITEV V ORGANE ŠMK KLINKA IN ZA PREDSEDNIKA ŠMK KLINKA

Predsedstvo Študentsko-mladinskega kluba Klinka razpisuje volitve za:

 • Predsednik ŠMKK
 • Predsedstvo
 • Nadzorni odbor
 • Disciplinska komisija
 • Dijaško-mladinski odbor

Kandidatura za posamezni organ kluba in za predsednika ŠMK Klinka se vloži na predpisanem obrazcu (v prilogi) in se ga skupaj s prilogami pošlje priporočeno po pošti na sedež Študentsko-mladinskega kluba Klinka (Trg svobode 15B, 9250 Gornja Radgona) s pripisom »za volilno komisijo« najkasneje do četrtka, 19. 12. 2019.

Volitve bodo potekale na redni letni skupščini ŠMK Klinka v četrtek, 26. 12. 2019 ob 18.00 na Turistični kmetiji Borko.

Priloge: