VABILO NA REDNO LETNO SKUPŠČINO ŠMK KLINKA

V skladu s 26. členom statuta Študentsko – mladinskega kluba KLINKA, vas vljudno vabimo na redno letno skupščino ŠMK KLINKA, ki bo v torek, 26. 12. 2017, ob 18. uri na Turistični kmetiji Borko.

Predlog dnevnega reda:

 1. Otvoritev in pozdrav.
 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
 3. Izvolitev organov skupščine:
  • delovnega predsedstva,
  • zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika,
  • verifikacijsko komisijo,
  • volilno komisijo.
 4. Poročila o delovanju ŠMKK za mandatno obdobje 2016/2017.
 5. Razprava in potrditev poročil.
 6. Prireditve ŠMKK v letu 2018 v občini Gornja Radgona.
 7. Predlog finančnega načrta za leto 2018.
 8. Mladinski svet Gornja Radgona.
 9. Volitve predsednika in v organe kluba.
  • predsedstvo kluba
  • nadzorni odbor
  • disciplinska komisija
  • dijaško–mladinski odbor (DMO)
 10. Volitve za svetnika Sveta ŠOLS in za svetnika Zveze ŠKIS
 11. Članstvo dijakov in študentov.
 12. Razno.

Na skupščini bo mogoče urediti članstvo za študijsko leto 2017/18. Za včlanitev oz. podaljšanje članstva je potrebno predložiti potrdilo o vpisu.

VLJUDNO VABLJENI!