Vabilo na redno letno skupščino

V skladu s 26. členom statuta Študentsko – mladinskega kluba KLINKA, vas vljudno vabimo na redno letno skupščino ŠMK KLINKA, ki bo v soboto, 26.12.2015, ob 16. uri na Turistični kmetiji Borko.

Predlog dnevnega reda:

 1. Otvoritev in pozdrav,
 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 3. Izvolitev organov skupščine:
  • delovnega predsedstva,
  • zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika,
  • verifikacijsko komisijo,
  • volilno komisijo.
 4. Poročila o delovanju ŠMKK za mandatno obdobje 2014/2015,
 5. Razprava in potrditev poročil,
 6. Prireditve ŠMKK v letu 2015 v občini Gornja Radgona,
 7. Predlog delovnega in finančnega načrta za leto 2016,
 8. Mladinski svet Gornja Radgona,
 9. Akti ŠMKK,
 10. Volitve predsednika in v organe kluba
  • predsedstvo kluba
  • nadzorni odbor
  • disciplinska komisija
  • Dijaško–mladinski odbor (DMO)
 11. Volitve za svetnika Sveta ŠOLS in za svetnika Sveta Zveze ŠKIS
 12. Članstvo dijakov in študentov,
 13. Razno.

Na skupščini bo mogoče urediti članstvo za študijsko leto 2015/16. Za včlanitev oz. podaljšanje članstva je potrebno predložiti potrdilo o vpisu.

VLJUDNO VABLJENI!

Predsednica ŠMK Klinka: Anja Misja