ORGANI DRUŠTVA

Predsednica

Ines Wolf
e-pošta: ines.wolf8@gmail.com
mob. tel: 040 754 220

Svetnica Sveta ŠOLS in Sveta Zveze ŠKIS

Špela Zamuda
e-pošta: spela.zamuda@gmail.com

Člani predsedstva

Dominika Šafarič
e-pošta: dominika.safaric@gmail.com

Špela Zamuda
e-pošta: spela.zamuda@gmail.com

Blaž Lehko

e-pošta: blaz.lehko@gmail.com

Tilen Pintarič

e-pošta: pintaric.tilen@hotmail.com

Nadzorni odbor

Jan Benko – predsednik nadzornega odbora
e-pošta: jan.benko97@gmail.com

Tajda M. Gaševič
e-pošta: tajda.gasevic@gmail.com

Disciplinska komisija

Karmen Pelcl – predsednica disciplinske komisije
e-pošta: karmen.pelcl@gmail.com

Michelle Fajfar 
e-pošta:  michelle.fajfar@gmail.com

Dijaško-mladinski odbor

Niko Potočnik – predstavnik DMO
e-pošta: np.nikopotocnik@gmail.com

Mitja Štrakl
e-pošta: mstrakl20@gmail.com

Urban Dresler
e-pošta: urban.dresler@gmail.com

Urša Živa Škof
e-pošta: ursaziva.skof@gmail.com

Jan Wolf
e-pošta: jan.wolf9@gmail.com