REZULTATI VOLITEV ZA PREDSEDNIKA ŠMKK, V ORGANE ŠMKK IN ZA SVETNIKA SVETA ŠOLS IN SVETA ZVEZE ŠKIS

Volitve za predsednika ŠMKK, v organe ŠMKK in za svetnika Sveta ŠOLS in Sveta Zveze ŠKIS so potekale na redni letni skupščini ŠMK KLINKA, ki je bila v nedeljo, 26 12. 2021, s pričetkom ob 18. uri v prostorih ŠMK Klinka, Trg Svobode 15b, 9250 Gornja Radgona. Rezultati volitev so sledeči:

Predsedstvo ŠMKK:

 • Herzog Aljaž – predsednik ŠMKK
 • Dresler Urban – svetnik Sveta ŠOLS in Sveta Zveze ŠKIS
 • Štefanec Iva – predstavnica dijaško – mladinskega odbora
 • Mulec Domen
 • Škof Urša Živa
 • Fulder Lana

Nadzorni odbor:

 • Poštrak Veronika – predsednica Nadzornega odbora
 • Benko Jan
 • Potočnik Niko

Disciplinska komisija:

 • Žilavec Katarina – predsednica Disciplinske komisije
 • Wolf Jan
 • Sredenšek Zala

DMO:

 • Štefanec Iva – predstavnik dijaško – mladinskega odbora
 • Klemenčič Nina
 • Rihtarič Kaja

 

VABILO NA REDNO SKUPŠČINO ŠMK KLINKA

V skladu s 26. členom statuta Študentsko- mladinskega kluba Klinka, vas vljudno vabimo na redno letno skupščino, ki bo v nedeljo, 26.12.2021 ob 18.00 uri v prostorih ŠMK Klinka, Trg svobode 15B, 9250 Gornja Radgona.

Predlog dnevnega reda:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 3. Izvolitev organov skupščine
 4. Člani delovnega predsedstva s predsednikom delovnega predsedstva
 5. Zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika
 6. Vertifikacijsko komisijo
 7. Volilno komisijo
 8. Poročila o delovanju ŠMKK za mandatno obdobje 2020/2021
 9. Razprava in potrditev poročil
 10. Prireditve ŠMKK v letu 2022
 11. Predlog finančnega načrta za leto 2022
 12. Volilni pravilnik ŠMK Klinka
 13. Mladinski svet Gornja Radgona
 14. Volitve predsednika v organe kluba:
 15. Predsedstvo kluba
 16. Nadzorni odbor
 17. Disciplinska komisija
 18. Dijaško-mladisnki odbor (DMO)
 19. Volitve za svetnika Sveta ŠOLS in za svetnika Zveze ŠKIS
 20. Članstvo dijakov in študentov
 21. Razno

Na skupščini bo mogoče urediti članstvo za študijsko leto 2021/2022. Za včlanitev oz. podaljšanje članstva je potrebno priložiti potrdilo o vpisu.

VLJUDNO VABLJENI!

RAZPIS VOLITEV ZA SVETNIKA SVETA ŠOLS IN ZA SVETNIKA SVETA ZVEZE ŠKIS

Predsedstvo Študentsko-mladinskega kluba Klinka razpisuje volitve za:

 • Svetnik Sveta ŠOLS
 • Svetnik Sveta Zveze Škis

Kandidat za svetnika vloži kandidaturo preko standardnega obrazca, ki je dodan razpisu in se jo skupaj s prilogami pošlje priporočeno na sedež Študentsko-mladinskega kluba Klinka (Trg svobode 15B, 9250 Gornja Radgona) z dopisom »za volilno komisijo« najkasneje do 12.12.2021.

Volitve bodo potekale na redni letni skupščini ŠMKK v nedeljo, 26.12.2021 ob 18.00 v prostorih ŠMK Klinka, Trg svobode 15B, 9250 Gornja Radgona.

Priloge:

RAZPIS VOLITEV V ORGANE ŠMK KLINKA IN ZA PREDSEDNIKA ŠMK KLINKA

Predsedstvo Študentsko-mladinskega kluba Klinka razpisuje volitve za:

 • Predsednik ŠMKK
 • Predsedstvo
 • Nadzorni odbor
 • Disciplinska komisija
 • Dijaško-mladinski odbor

Kandidatura za posamezni organ kluba in za predsednika ŠMK Klinka se vloži na predpisanem obrazcu (v prilogi) in se ga skupaj s prilogami pošlje priporočeno po pošti na sedež Študentsko-mladinskega kluba Klinka (Trg svobode 15B, 9250 Gornja Radgona) s pripisom »za volilno komisijo« najkasneje do 19. 12. 2021.

Volitve bodo potekale na redni letni skupščini ŠMK Klinka v nedeljo, 26. 12. 2021 ob 18.00 v prostorih ŠMK Klinka, Trg svobode 15B, 9250 Gornja Radgona.

Priloge: