VOLITVE – OBJAVA KANDIDATUR

Volilna komisija Študentsko-mladinskega kluba Klinka v skladu z razpisanimi volitvami objavlja seznam kandidatov:

Svetnik ŠOLS in ŠKIS:  
 • Zamuda Špela, 3. letnik dodiplomskega študija na Fakulteti za družbene vede, smer Mednarodni odnosi
Predsednik ŠMKK:
 • Ines Wolf
Predsedstvo:
 • Jakič Maja
 • Šafarič Dominika
 • Zamuda Špela
 • Zorec Ines

Nadzorni odbor:

 • Misja Anja
 • Polajžer Tjaž
 • Prajndl Žiga

Disciplinska komisija

 • Ferenc Sandra
 • Lukman Tadej

DMO

 • Adam Mitja
 • Fajfar Michelle
 • Ščančar Tara
 • Štrakl Mitja
 • Veg Denis

Volitve bodo potekale na redni letni skupščini ŠMK KLINKA, ki bo v ponedeljek, 26. 12. 2016, ob 17. uri na Turistični kmetiji Borko.

Vabilo na redno letno skupščino ŠMK KLINKA

V skladu s 26. členom statuta Študentsko – mladinskega kluba KLINKA, vas vljudno vabimo na redno letno skupščino ŠMK KLINKA, ki bo v ponedeljek, 26. 12. 2016, ob 17. uri na Turistični kmetiji Borko.

 Predlog dnevnega reda:

 1. Otvoritev in pozdrav.
 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
 3. Izvolitev organov skupščine:
  • delovnega predsedstva,
  • zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika,
  • verifikacijsko komisijo,
  • volilno komisijo.
 4. Poročila o delovanju ŠMKK za mandatno obdobje 2015/2016.
 5. Razprava in potrditev poročil.
 6. Prireditve ŠMKK v letu 2016 v občini Gornja Radgona.
 7. Predlog delovnega in finančnega načrta za leto 2017.
 8. Mladinski svet Gornja Radgona.
 9. Statut ŠMKK.
 10. Volitve predsednika in v organe kluba:
  • predsedstvo kluba
  • nadzorni odbor
  • disciplinska komisija
  • Dijaško–mladinski odbor (DMO)
 11. Volitve za svetnika Sveta ŠOLS in za svetnika Zveze ŠKIS
 12. Članstvo dijakov in študentov.
 13. Razno.

Na skupščini bo mogoče urediti članstvo za študijsko leto 2016/17. Za včlanitev oz. podaljšanje članstva je potrebno predložiti potrdilo o vpisu.

VLJUDNO VABLJENI!

Predsednica ŠMK Klinka,
Anja Misja