ORGANI DRUŠTVA

Predsedstvo ŠMKK:

Nadzorni odbor:

 • Lehko Blaž – predsednik Nadzornega odbora; e-pošta: blaz.lehko@gmail.com
 • Herzog Aljaž
 • Potočnik Niko

Disciplinska komisija:

 • Gaševič Tajda – predsednica Disciplinske komisije; e-pošta: tajda.gasevic@gmail.com
 • Ščančar Tara
 • Žilavec Katarina

Dijaško – mladinski odbor:

 • Jan Wolf – predstavnik dijaško – mladinskega odbora; e-pošta: jan.wolf9@gmail.com
 • Benko Jan
 • Fulder Lana
 • Rihtarič Kaja
 • Škof Urša Živa