Vabilo na redno letno skupščino

V skladu s 26. členom statuta Študentsko – mladinskega kluba KLINKA, vas vljudno vabimo na redno letno skupščino ŠMK KLINKA, ki bo v soboto, 26.12.2015, ob 16. uri na Turistični kmetiji Borko.

Predlog dnevnega reda:

 1. Otvoritev in pozdrav,
 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 3. Izvolitev organov skupščine:
  • delovnega predsedstva,
  • zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika,
  • verifikacijsko komisijo,
  • volilno komisijo.
 4. Poročila o delovanju ŠMKK za mandatno obdobje 2014/2015,
 5. Razprava in potrditev poročil,
 6. Prireditve ŠMKK v letu 2015 v občini Gornja Radgona,
 7. Predlog delovnega in finančnega načrta za leto 2016,
 8. Mladinski svet Gornja Radgona,
 9. Akti ŠMKK,
 10. Volitve predsednika in v organe kluba
  • predsedstvo kluba
  • nadzorni odbor
  • disciplinska komisija
  • Dijaško–mladinski odbor (DMO)
 11. Volitve za svetnika Sveta ŠOLS in za svetnika Sveta Zveze ŠKIS
 12. Članstvo dijakov in študentov,
 13. Razno.

Na skupščini bo mogoče urediti članstvo za študijsko leto 2015/16. Za včlanitev oz. podaljšanje članstva je potrebno predložiti potrdilo o vpisu.

VLJUDNO VABLJENI!

Predsednica ŠMK Klinka: Anja Misja

Volitve – objava kandidatur

Volilna komisija Študentsko-mladinskega kluba Klinka v skladu z razpisanimi volitvami, z dne 3.12.2015 in sejo volilne komisije, z dne 14.12.2015 in z dne 21.12.2015, objavlja seznam kandidatov:

Svetnik Sveta ŠOLS:

 • Ines Zorec, 1991, 1. letnik mag., Fakulteta za družbene vede, smer Sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov in znanja Svetnik Sveta

Svetnik Sveta Zveze ŠKIS:

 • Ines Zorec, 1991, 1. letnik mag., Fakulteta za družbene vede, smer Sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov in znanja

Predsednik ŠMKK:

 • Anja Misja

Predsedstvo:

 • Ines Zorec
 • Žiga Prajndl
 • Špela Zamuda
 • Tjaž Polajžer

Nadzorni odbor:

 • Tadej Lukman
 • Sandra Ferenc
 • Nina Jurinec

Disciplinska komisija:

 • Maja Jakič
 • Ines Wolf
 • Mitja Adam

Dijaško-mladinski odbor:

 • Denis Veg
 • Mitja Štrakl
 • Katarina Fišer

Volitve bodo potekale na redni letni skupščini ŠMK Klinka, ki bo v soboto, 26. 12. 2015, ob 16. uri na Turistični kmetiji Borko.

Marko Filipič Predsednik volilne komisije

OBČINI GORNJA RADGONA PODELJEN CERTIFIKAT »Mladim prijazna občina 2015-2019«

Certifikat Mladim prijazna občina za obdobje 2015-2019, ki ga je že četrto leto zapored podelil Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja je Občina Gornja Radgona prejela na slavnostni podelitvi 18. novembra 2015, v Mestnem muzeju v Ljubljani. Občina Gornja Radgona se je kot dobitnica certifikata Mladim prijazna občina 2015-2019 zavezala, da bo ohranjala nivo ukrepov s področja lokalnih mladinskih politik, participacije mladih, organiziranje, informiranje, zaposlovanje, izobraževanje, stanovanjska politika, mobilnost mladih ter izvedba skupnih mladinskih projektov.

Mladi med 15-im in 29-im letom starosti, ko je produktivnost človeka v normalnih oz. spodbudnih okoliščinah lahko na vrhuncu, so postali v času gospodarske krize ena najbolj ranljivih skupin prebivalstva. Posledice niso zavidljive, ne za mlade ne za družbo.

Občine, ki lahko dolgoročno močno občutijo posledice težavnega položaja svojih mladih občanov, ne morejo same izkoreniniti vzrokov za obstoječe stanje, lahko pa pri tem pomagajo, tako da mladim ponudijo spodbudno okolje za njihov osebnostni in poslovni razvoj. Za pridobitev certifikata je bilo potrebno sodelovanje tako mladih kot občine. Na strani mladih je bilo potrebno njihovo lokalno mladinsko organiziranje, vzpostavitev krovne mladinske organizacije Mladinski svet Gornja Radgona, ki združuje mladinska društva in na strani občine podpora pri zagotavljanju prostorov za mlade, ureditev mladinskega centra, protokol mladih na kar mu je kasneje sledil sprejem Odloka o mladini v Občini Gornja Radgona ter Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona.

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. Tovrstni ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih.

Udeleženci svečane podelitve

Na sliki: Udeleženci svečane podelitve, ki je bila v Mestnem muzeju Ljubljana, 18. novembra 2015, in sicer župan Občine Gornja Radgona Stanislav Rojko, podžupan Robert Žinkovičstrokovna sodelavka občine za področje mladino, predstavnici Študentsko mladinskega kluba Klinka in predstavnik Mladinskega centra Gornja Radgona.

Razpis volitev ŠMKK

Predsedstvo Študentsko-mladinskega kluba Klinka razpisuje volitve za:

 • Predsednik ŠMKK
 • Predsedstvo
 • Nadzorni odbor
 • Disciplinska komisija
 • Dijaško-mladinski odbor
 • Svetnik Sveta ŠOLS
 • Svetnik Sveta Zveze ŠKIS

Volitve bodo potekale na redni letni skupščini ŠMKK  v soboto, 26. 12. 2015 ob 16.00 na Turistični kmetiji Borko.

Priloge: