Članstvo

Postanite član našega kluba!

Študentsko-mladinski klub Klinka, ki deluje na UE Gornja Radgona, vabi med svoje člane vse študente z rednim ali izrednim statusom, dijake, ter mlade stare do 29. let. Za pristop k članstvu  je potrebno izpolniti PRISTOPNO IZJAVO, katero natisnjeno, izpolnjeno in podpisano oddajte osebno skupaj z veljavnim potrdilom o šolanju ali pošljite na naš naslov. Članstvo v klubu je BREZPLAČNO.

Temeljni in drugi akti Študentsko-mladinskega kluba KLINKA Gornja Radgona:

Študentska ustava

STATUT ŠMKK

Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju

Volilni pravilnik Klinka

Volilni pravilnik za volitve svetnikov Sveta ŠOLS

Volilni pravilnik za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

Katalog informacij javnega značaja

Statistični podatki

Oddana evidenčna naročila 2019

Zapisnik skupščine 2018

Zapisnik skupščine 2017

Zapisnik sprejetja statuta ŠMKK

Pravilnik o nabavi

Katalog informacij javnega značaja 2021