VABILO NA REDNO SKUPŠČINO ŠMK KLINKA

V skladu s 26. členom statuta Študentsko- mladinskega kluba Klinka, vas vljudno vabimo na redno letno skupščino, ki bo v nedeljo, 26.12.2021 ob 18.00 uri v prostorih ŠMK Klinka, Trg svobode 15B, 9250 Gornja Radgona.

Predlog dnevnega reda:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 3. Izvolitev organov skupščine
 4. Člani delovnega predsedstva s predsednikom delovnega predsedstva
 5. Zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika
 6. Vertifikacijsko komisijo
 7. Volilno komisijo
 8. Poročila o delovanju ŠMKK za mandatno obdobje 2020/2021
 9. Razprava in potrditev poročil
 10. Prireditve ŠMKK v letu 2022
 11. Predlog finančnega načrta za leto 2022
 12. Volilni pravilnik ŠMK Klinka
 13. Mladinski svet Gornja Radgona
 14. Volitve predsednika v organe kluba:
 15. Predsedstvo kluba
 16. Nadzorni odbor
 17. Disciplinska komisija
 18. Dijaško-mladisnki odbor (DMO)
 19. Volitve za svetnika Sveta ŠOLS in za svetnika Zveze ŠKIS
 20. Članstvo dijakov in študentov
 21. Razno

Na skupščini bo mogoče urediti članstvo za študijsko leto 2021/2022. Za včlanitev oz. podaljšanje članstva je potrebno priložiti potrdilo o vpisu.

VLJUDNO VABLJENI!