VABILO NA REDNO SKUPŠČINO ŠMK KLINKA

V skladu s 26. členom statuta Študentsko- mladinskega kluba Klinka, vas vljudno vabimo na redno letno skupščino, ki bo v četrtek, 26.12.2019 ob 18.00 uri na turistični kmetiji Borko.

Predlog dnevnega reda:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 3. Izvolitev organov skupščine
  1. Člani delovnega predsedstva s predsednikom delovnega predsedstva
  2. Zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika
  3. Vertifikacijsko komisijo
  4. Volilno komisijo
 4. Poročila o delovanju ŠMKK za mandatno obdobje 2018/2019
 5. Razprava in potrditev poročil
 6. Prireditve ŠMKK v letu 2020
 7. Predlog finančnega načrta za leto 2020
 8. Katalog informacij javnega značaja ŠMKK
 9. Finančno materialni pravilnik ŠMKK
 10. Mladinski svet Gornja Radgona
 11. Volitve predsednika v organe kluba:
  1. Predsedstvo kluba
  2. Nadzorni odbor
  3. Disciplinska komisija
  4. Dijaško-mladisnki odbor (DMO)
 12. Volitve za svetnika Sveta ŠOLS in za svetnika Zveze ŠKIS
 13. Članstvo dijakov in študentov
 14. Razno

Na skupščini bo mogoče urediti članstvo za študijsko leto 2019/2020. Za včlanitev oz. podaljšanje članstva je potrebno priložiti potrdilo o vpisu.

VLJUDNO VABLJENI!