Vsi prispevki, ki jih je objavil/a Admin

OBJAVA KANDIDATUR ZA ORGANE IN PREDSEDNIKA ŠMK KLINKA

Volilna komisija Študentsko-mladinskega kluba Klinka v skladu z razpisanimi volitvami objavlja seznam kandidatov:

Predsednik ŠMKK:

 • Wolf Ines

Predsedstvo:

 • Lehko Blaž
 • Pintarič Tilen
 • Šafarič Dominika
 • Zamuda Špela

Nadzorni odbor:

 • Benko Jan
 • Gaševič M. Tajda

Disciplinska komisija:

 • Fajfar Michelle
 • Pelcl Karmen

DMO:

 • Dresler Urban
 • Potočnik Niko
 • Škof Živa Urša
 • Štrakl Mitja
 • Wolf Jan

Volitve bodo potekale na redni letni skupščini ŠMK KLINKA, ki bo v torek, 26. 12. 2017, ob 18. uri na Turistični kmetiji Borko.

VABILO NA REDNO LETNO SKUPŠČINO ŠMK KLINKA

V skladu s 26. členom statuta Študentsko – mladinskega kluba KLINKA, vas vljudno vabimo na redno letno skupščino ŠMK KLINKA, ki bo v torek, 26. 12. 2017, ob 18. uri na Turistični kmetiji Borko.

Predlog dnevnega reda:

 1. Otvoritev in pozdrav.
 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
 3. Izvolitev organov skupščine:
  • delovnega predsedstva,
  • zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika,
  • verifikacijsko komisijo,
  • volilno komisijo.
 4. Poročila o delovanju ŠMKK za mandatno obdobje 2016/2017.
 5. Razprava in potrditev poročil.
 6. Prireditve ŠMKK v letu 2018 v občini Gornja Radgona.
 7. Predlog finančnega načrta za leto 2018.
 8. Mladinski svet Gornja Radgona.
 9. Volitve predsednika in v organe kluba.
  • predsedstvo kluba
  • nadzorni odbor
  • disciplinska komisija
  • dijaško–mladinski odbor (DMO)
 10. Volitve za svetnika Sveta ŠOLS in za svetnika Zveze ŠKIS
 11. Članstvo dijakov in študentov.
 12. Razno.

Na skupščini bo mogoče urediti članstvo za študijsko leto 2017/18. Za včlanitev oz. podaljšanje članstva je potrebno predložiti potrdilo o vpisu.

VLJUDNO VABLJENI!

RAZPIS VOLITEV ZA ORGANE IN PREDSEDNIKA ŠMK KLINKA

Predsedstvo Študentsko-mladinskega kluba Klinka razpisuje volitve za:

 • Predsednik ŠMKK
 • Predsedstvo
 • Nadzorni odbor
 • Disciplinska komisija
 • Dijaško-mladinski odbor

Kandidatura za posamezni organ kluba in za predsednika ŠMK Klinka se vloži na predpisanem obrazcu (v prilogi), tako da se pošlje priporočeno po pošti na sedež Študentsko-mladinskega kluba Klinka (Trg svobode 15B, 9250 Gornja Radgona) s pripisom »za volilno komisijo« najkasneje do torka, 19. 12. 2017.

Volitve bodo potekale na redni letni skupščini ŠMK Klinka v torek, 26. 12. 2017 ob 18.00 na Turistični kmetiji Borko.

Priloge:

RAZPIS VOLITEV ZA SVETNIKA SVETA ŠOLS IN ZA SVETNIKA SVETA ZVEZE ŠKIS

Predsedstvo Študentsko-mladinskega kluba Klinka razpisuje volitve za:

 • Svetnik Sveta ŠOLS
 • Svetnik Sveta Zveze Škis

Kandidat za svetnika vloži kandidaturo preko standardnega obrazca, ki je dodan razpisu in jo pošlje priporočeno na sedež Študentsko-mladinskega kluba Klinka (Trg svobode 15B, 9250 Gornja Radgona) z dopisom »za volilno komisijo« najkasneje do torka, 12.12.2017.

Volitve bodo potekale na redni letni skupščini ŠMKK v torek, 26.12.2017 ob 18.00 na Turistični kmetiji Borko.

Priloge: