RAZPIS VOLITEV V ORGANE ŠMK KLINKA IN ZA PREDSEDNIKA ŠMK KLINKA

Predsedstvo Študentsko-mladinskega kluba Klinka razpisuje volitve za:

  • Predsednik ŠMKK
  • Predsedstvo
  • Nadzorni odbor
  • Disciplinska komisija
  • Dijaško-mladinski odbor

Kandidatura za posamezni organ kluba in za predsednika ŠMK Klinka se vloži na predpisanem obrazcu (v prilogi) in se ga skupaj s prilogami pošlje priporočeno po pošti na sedež Študentsko-mladinskega kluba Klinka (Trg svobode 15B, 9250 Gornja Radgona) s pripisom »za volilno komisijo« najkasneje do 19. 12. 2021.

Volitve bodo potekale na redni letni skupščini ŠMK Klinka v nedeljo, 26. 12. 2021 ob 18.00 v prostorih ŠMK Klinka, Trg svobode 15B, 9250 Gornja Radgona.

Priloge: