Vabilo na izredno skupščino ŠMK Klinka

V skladu s 26. členom statuta Študentsko – mladinskega kluba Klinka,

Vas, na zahtevo predsedstva društva, vljudno vabimo na izredno skupščino Študentsko mladinskega kluba Klinka, ki bo v soboto, 11.2. 2017, ob 15.00 v pisarni ŠMKK. 

Predlog dnevnega reda:

 1. Otvoritev in pozdrav.
 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
 3. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine:
  • predsednik delovnega predsedstva
  • zapisnikar
  • dva overovitelja zapisnika
 4. Statut ŠMKK
 5. Razno.

Na skupščini bo mogoče urediti članstvo za študijsko leto 2016/17. Za včlanitev oz. podaljšanje članstva je potrebno predložiti potrdilo o vpisu.

 

Vljudno vabljeni!

Predsednica ŠMK Klinka,
Ines Wolf